Home > Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej > Mała architektura miejska > Stojaki rowerowe > Dekoracyjne stojaki rowerowe - modułowe

Dekoracyjne stojaki rowerowe - modułowe

Dekoracyjne stojaki rowerowe - modułowe

Modułowy i elegancki sposób parkowania rowerów.

Umożliwiają przymocowanie wszystkich rodzajów rowerów, w tym rowerów górskich.

5 gałek do wyboru.

Jedno lub dwustronne.

Możliwość poszerzenia o moduły 6-miejscowe jedno lub dwustronne.

Umożliwiają ustawienie i przyczepienie wszystkich typów rowerów.

Wykonane ze stali, słupki Ø 76 mm, rury w kształcie „U” Ø 22 mm. Odległość między rurkami w kształcie „U”, 50 mm.

Wykończenie: malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL.

10

next

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |>

 
Strona naszej grupy:
Strony naszych pozostałych marek: