Home > -Uwagi prawne-

Uwagi prawne

> Informacje prawne, odpowiedzialność i własność intelektualna Strona www.procity.eu , na której znajdują się Państwo jest własnością: SPL CD 113 Allée des Lauriers, 78630 ORGEVAL - Francja. RCS Versailles B 328 031 026

> Dyrektorem publikacji jest: Mathieu DAUMEN

> Opiekę techniczną nad stroną sprawuje firma: OVH 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Francja.

> Strona została stworzona przez firmę: Siouxe 5 Place de la république 75003 Paryż

> Własność intelektualna Grupa SPL posiada, rezerwuje sobie i utrzymuje wszelkie prawa własności, w szczególności intelektualnej, włączając w to reprodukcję niniejszej strony oraz wszelkich elementów, które ona zawiera. W konsekwencji, reprodukcja części niniejszej strony lub jej całości oraz wszelkich elementów, które ona zawiera, jest zakazana bez pisemnej zgody SPL. Znaki handlowe, marki, patenty, loga i wszystkie inne znaki wyróżniające są własnością Grupy SPL lub stanowią obiekt autoryzacji do użytkowania. Żadne prawo lub licencja nie mogą być przekazane w innej formie niż pisemna przez Grupę SPL lub przez strony trzecie będące w posiadaniu tych praw.

> Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności Użytkownik strony internetowej « www.procity.eu » potwierdza zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania strony internetowej i zobowiązuje się do ich przestrzegania. SPL nie może być pociągany do odpowiedzialności z uwagi na szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogły być wyrządzone po wejściu na stronę lub z powodu użytkowania strony i/lub zawartych na niej informacji, włączając w to niedostępność strony, utrata danych, uszkodzenia, zniszczenia lub wirusy, które mogły wpłynąć na sprzęt informatyczny użytkownika i/lub obecność wirusa na jego stronie. Mimo tego, że SPL dokłada wszelkich starań, aby na swojej stronie dostarczać rzetelnych informacji, nie gwarantuje on, że zamieszczone treści będą wolne od nieścisłości lub pomyłek i nie może być pociągany do odpowiedzialności na podstawie błędów lub pomyłek, braku informacji lub usług. SPL rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia ulepszeń i/lub modyfikacji treści swojej strony, w każdym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. W konsekwencji, użytkownik strony posługuje się zawartymi na stronie informacjami, na swoją wyłączną odpowiedzialność.

> Linki do innych stron Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych lub do innych źródeł internetowych. W związku z tym, że SPL nie może kontrolować tych stron i źródeł zewnętrznych, nie może również być pociągane do odpowiedzialności na podstawie udostępnienia tych stron lub źródeł zewnętrznych i odmawia jednocześnie wszelkiej odpowiedzialności w związku z treścią, reklamami, produktami, usługami oraz każdym innym materiałem dostępnym na lub za pośrednictwem tych stron lub źródeł zewnętrznych a będących zawartymi na lub za pośrednictwem tych stron lub źródeł zewnętrznych. Linki te, proponowane są użytkownikom strony SPL jako usługa. Decyzja o uaktywnieniu linku należy wyłącznie do użytkownika strony. Jednocześnie przypominamy, że strony nie przynależące do SPL podlegają ich własnym warunkom użytkowania.

 
Strona naszej grupy:
Strony naszych pozostałych marek: